english

DENVER, 14 juni 2016 – insightsoftware.com, som tillhandahåller Hubble Reporting, Analytics och Planning till JD Edwards och Oracle E-Business Suite, tillkännagav idag att Gartner, Inc. placerat företaget i kvadranten Niche Players i rapporten Magic Quadrant for Financial Corporate Performance Management Solutions av John E. Van Decker och Christopher Iervolino från den 31 maj 2016.

 

insightsoftware.com placeras högst upp i kvadranten Niche Players för sin verkställande förmåga och längst ut i kvadranten för sin kompletta vision, för sin plattform Hubble med lösningar för Financial Corporate Performance Management (FCPM).

”Vår motivation för Hubble-produkterna på insightsoftware.com har alltid varit våra kunder” sade Paul Yarwood, VD för insightsoftware.com, Inc. ”Vi är fanatiska när det kommer till att lösa slutanvändarnas problem genom en hållbar lösning som är enkel att använda. Jag känner att det är vår passion för att lösa JD Edwards- och Oracle E-Business Suite-användares kritiska affärsrelaterade problem som placerar oss i kategorin Niche Players i Magic Quadrant for Financial Corporate Performance Management Solutions 2016. Vi är stolta över vår allra första placering i Magic Quadrant. Jag tror att det vittnar om vår innovation och vår drivkraft för att göra våra kunder nöjda.”

Med kundernas affärsrelaterade problem i första rummet kan kunder som Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) bekräfta hur Hubble påverkat deras verksamhet.

”Med kvalitetsprogramvara behövs kvalificerad personal, och Hubble-gruppen har gott om båda två”, sa Paul Slowey, revisor inom finansieringssystem på ACCA. ”Tack vare Hubbles realtidsintegrering av Oracle E-Business Suite har ACCA nu en snabb avstämning och datavalidering, vilket vi som yrkesrevisorer aldrig haft tidigare!”

John E. Van Decker och Christopher Iervolino från Gartner, Inc. berättar att ”En historisk brist på integreringskapacitet har gjort att FCPM-lösningar (liksom lösningar från det vi kallat CPM-marknaden) inte kunnat leverera fullt ut med avseende på prestandahantering och förbättring/efterlevnad av finansiella förfaranden. Den typiskt löst kopplade integreringen mellan ERP, FCPM, SCPM och andra transaktionssystem har inte haft stöd i lämpliga plattformar för integrering eller prestandahantering. De här bristerna har haft negativ påverkan på kapaciteten för prestandahantering och har begränsat samarbetet kring dataåtkomst och arbetsflöde. De kommer att behövas när finansinstitut ska moderniseras.” [1]

Om Hubble

Hubble, från insightsoftware.com, är en integrerad serie av företagsappar för prestandahantering för JD Edwards och Oracle E-Business Suite. Den erbjuder rapportering, analys och planering i en enda realtidslösning som tillfullo förstår företagets ERP-system. Hubble integrerar de avgörande företagssystemen så att användare på alla nivåer mycket snabbt får tillgång till livedata. Med den här typen av synbarhet kan alla lätt förstå, hantera och förutsäga verksamheten.

Nödvändig förklaring

Gartner stöder inte någon försäljare, produkt eller tjänst som presenteras i de publicerade studierna och råder inte teknikanvändare att endast välja de försäljare som värderas högst eller blir ofta omnämnda. Gartners publicerade studier består av omdömen från Gartners undersökningsorganisation och ska inte tolkas som faktauppgifter. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på studierna, inklusive garantier om marknadsmässig kvalitet eller anpassning för ett särskilt ändamål.

[1] Källa: Magic Quadrant for Financial Corporate Performance Management Solutions, John E. Van Decker, Christopher Iervolino, 31 maj 2016

This website uses cookies. Cookies remember you so we can give you a better service online.

By using this website, you are agreeing to our Cookies Notice. Dismiss